Kennel Megarden
NUCH SECH FICH SE JV-13 FI JV-13 FI V-13-15-17 JWW-14 SE V-15 EU W-15 NO V-15 HeW-15 Megarden's Beyla Bernice ( bildet er tatt av Marit Jenssen)
Interessert i valp fra oss?? Les  "valp fra Megarden"


1/4-20 Oppdatert under valper og planlagte kull