Valper

Vi har valper!!!


3 valper født 11/10-18

2 tisper og 1 hanne

Leveringsklar 13/12-18


6 valper født 4/11-18

2 tisper og 4 hanner

Leveringsklar 6/1-19