Foreldre

Denne kombinasjonen er gjort tidligere, så foreldreinfo finnes under kull C.